budownictwo inżynieryjne

Budownictwo inżynieryjne

Budownictwo, tak samo jak każda z dziedzin przemysłu, dzieli się na wiele rodzajów w zależności od określonych kryteriów podziału. Można charakteryzować je między innymi ze względu na przeznaczenie budynków, na gabaryty budowli czy choćby na usytuowanie ich względem powierzchni terenu. Jedną ze szczególnych, a przecież tak bardzo potrzebnych gałęzi budownictwa jest budownictwo inżynieryjne.

Obszar na jakim skupia się budownictwo inżynieryjne to tworzeniu infrastruktury kolejowej i drogowej, na budowie mostów i tuneli, infrastruktury przemysłowej oraz na budowaniu obiektów hydrotechnicznych, choćby takich jak nabrzeża czy elektrownie wodne. Wszystkie te obiekty są potrzebne dla dobrego funkcjonowania zarówno przemysłu, jak i zwykłych obywateli. Czyni to ten segment budownictwa bardzo ważnym. Co prawda patrząc w ten sposób można to stwierdzić o każdym rodzaju budownictwa, jednak tak właśnie jest – jest ono potrzebne jako kompletna dziedzina przemysłu. W budownictwie inżynieryjnym stosuje się jednak dużo rozwiązań i metod nieznanych przeciętnemu obywatelowi, ze względu na bardzo dużą odmienność konstruowanych budowli od przeciętnego budynku, na przykład urzędowego.

Różnice zaczynają się bowiem już wtedy, gdy projektowane jest fundamentowanie. Ze względu na tę odmienność realizacją takich przedsięwzięć zajmują się profesjonalne firmy budowlane właśnie o profilu inżynieryjnym. Jest to umotywowane tym, jak ważne są tworzone infrastruktury – ich konstrukcja jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, którego nie można powierzyć pierwszemu lepszemu wykonawcy.